Bodetal @Dr. Klaus George
Bodetal @Dr. Klaus George

Fünf Harz-Landkreise

 

Landkreis GoslarLandkreis Goslar

 

Landkreis Göttingen

 

Landkreis HarzLandkreis Harz

 

Landkreis Mansfeld-SüdharzLandkreis Mansfeld-Südharz

 

Landkreis NordhausenLandkreis Nordhausen